Galéria umení

UMENIE SPÁJAŤ

UMENIE SPÁJAŤ Späť

UMENIE SPÁJAŤ

Naučiť sa milovať je výzvou a zmyslom každého človeka

Láska je tou najväčšou výsadou, skrze ktorú sa dokážu zjednotiť ľudia v jedno. Tak ako v tanci, kde sa tanečníci potrebujú zosúladiť v pohybe a rytme, láska dokáže jestvovať a prejavovať sa iba vo vzťahoch k druhým. Láska je tým najsilnejším spojením, akého je človek schopný.

Spájanie sŕdc mladých v spoločenstvách je podstatným prvkom nášho zamerania. Iba ak budeme s mladými jedno srdce, dokážeme pracovať na premene našej krajiny. Snažíme sa vytvárať vzťahy a partnerstvá, pretože v spolupráci sa naša sila nesčítava, ale násobí. Spájame a združujeme spoločenstvá mladých na celom Slovensku, a uvedomujeme si, že je to dôležité. A aj preto je v tejto oblasti našou srdcovou aktivitou projekt LIFENET, v ktorom túžime povzniesť spájanie a sieťovanie spoločenstiev na umeleckú činnosť, novú svojimi metódami i efektivitou, aby generácia umelcov v láske komunikovala na úrovni srdca s ohľadom na dobro druhých a aby priniesla hlbokú jednotu a preniesla sa cez každé rozdelenie.

Výzva pre umelcov

Zamysli sa nad tým, v čom by tvoje spoločenstvo mohlo spolupracovať s ďalším spoločenstvom a spoločne nájdite oblasť, v ktorej si môžete vzájomne pomáhať, aby ste priniesli ešte viac dobra.

UMENIE PRIJÍMAŤ

UMENIE PRIJÍMAŤ Späť

UMENIE PRIJÍMAŤ

Jeden spisovateľ napísal: 

ako naše fyzické srdce potrebuje prítok a odtok životodarnej tekutiny, tak aj naše milujúce srdce potrebuje prijímať a dávať lásku. Boli sme stvorení, aby sme lásku prijímali a zároveň prijímali iných prejavovaním lásky. Schopnosť otvoriť si srdce pre lásku a nechať, aby láska z neho prúdila, je pre náš život veľmi dôležitá.

Lásku si nikdy nie sme schopní zaslúžiť, vždy je darom. Darom Darcu, ktorý samotný je Láska. Láska nás prijíma a miluje presne takých, akí v skutočnosti sme. Nekladie podmienky, miluje bezhranične a za každých okolností.  Fotograf prijíma realitu takú aká je a dokáže aj bežné okamihy života zachytiť a zvýrazniť ako tie výnimočné.

Mladí ľudia môžu v ZKSM zažiť prijatie v konkrétnych spoločenstvách, ktoré sa nachádzajú v ich meste, či regióne. Mnohí tam zažili a zažívajú atmosféru rodiny, či druhý domov. Mladý človek prechádza rôznymi situáciami a často okolo seba nenachádza pochopenie. Spoločenstvá mladých ľudí sú práve tým miestom, kde človek môže cez prijatie druhými ľuďmi objaviť svoju identitu, jedinečné dary a talenty, ktoré môže ďalej rozvíjať.

Výzva pre umelcov

Nik z nás ešte nedosiahol úplnú zrelosť. Všetci sme v procese svojho osobného rastu. Tento proces však môžeme zablokovať tým, keď sa budeme pokúšať ho zrýchľovať. Nauč sa prijímať a milovať ľudí na tom stupni, kde sa práve nachádzajú. Daj im priestor a slobodu robiť vlastné chyby. Iba tak bude rásť ich sila a túžba sa zlepšovať.

UMENIE SLÚŽIŤ

UMENIE SLÚŽIŤ Späť

UMENIE SLÚŽIŤ

Človek v srdci túži vychádzať zo seba,

chce sa v láske nezištne darovať. Láska je naším pokladom, ktorý sa neminie. Naopak, rozdávaním rastie a robí nás bohatšími. Láska dokáže zažiť naplnenie, len keď sa úplne vyprázdni pre druhého. Láska je praktická, preto dovoľme, aby nášmu srdcu narástli ruky, uši, ústa. Umelec vo svojom diele znázorňuje obsah svojho srdca a nie je mu ľahostajný ani posledný detail v ktorom môže poslúžiť.

Celým srdcom sa snažíme milovať mladých v spoločenstvách po celom Slovensku. Našou službou je všemožne im pomôcť  rásť v umení milovať a rozvíjať sa v rôznych oblastiach a  smeroch.  Snívame o tom, aby v každom meste, či obci bolo spoločenstvo mladých vychádzajúce zo seba a premieňajúce okolie svojou činorodou láskou. Túžime, aby rast spoločenstiev na Slovensku bol ovocím našej umeleckej činnosti. Nech služba mladých dosiahne novú úroveň, aby začali tam, kde je náš vrchol. 

Výzva pre umelcov

Každý z nás v sebe skrýva mnoho schopnosti a darov, o ktorých nevie, lebo ich nikdy v živote nepoužil. To v čom si dobrý a svoje schopnosti a dary odhalíš najlepšie tak, že začneš slúžiť a vyskúšaš si robiť veci, ktoré si nikdy predtým nerobil. Ak sa ti niečo nepodarí, nie je to neúspech, ale experiment.

UMENIE TVORIŤ

UMENIE TVORIŤ Späť

UMENIE TVORIŤ

Umenie tvoriť je božská záležitosť, 

pretože tvorením napodobňujeme samotného Tvorcu - Stvoriteľa. My sami sme jeho vrcholným dielom a vo svojich srdciach si nesieme jeho podpis.

Umenie tvoriť nám preto  prináša nevýslovnú radosť a naplnenie. A ako je v každom umeleckom diele "ukrytá duša umelca", tak našou tvorivosťou odhaľujeme nielen to, čo je v nás, ale aj to, čo je v duši samotného Tvorcu a tým sa mu sami pripodobňujeme.

V ZKSM si uvedomujeme originalitu tvorivosti každého mladého človeka. Svojím úsilím prispievame k tomu, aby sme mladým pomáhali odhaľovať kreativitu a potenciál, ktorí sa v nich ukrýva. Takisto našimi aktivitami vytvárame priestor a podnety ku konkrétnym prejavom jedinečnosti a originality mladých a pomáhame ich tvorivosti vyniknúť.

Výzva pre umelcov

Tvoj život sa odlišuje od životov ostatných ľudí. Si výnimočný, lebo Boh tvorí iba originálne umelecké diela. Pozri sa na svoj život a pomenuj to, v čom si jedinečný a popíš konkrétne čo Boh v tvojom živote urobil. Urob to kreatívnou formou- natoč video, urob si nástenku, zlož o tom pieseň.

UMENIE VIESŤ

UMENIE VIESŤ Späť

UMENIE VIESŤ

Láska je opravdivá, iba ak je vedúcou hodnotou

v našich životoch, našou hlavnou motiváciou. Naše umelecké srdce má byť cítiť v každej myšlienke, slove, či skutku. Láska je náš umelecký podpis. Keď sme vedení láskou, aj ľudí vedieme s láskou a k láske. Ako v orchestri, či speváckom zbore nejaký nástroj alebo hlas nesie hlavnú melódiu, bez ostatných nástrojov či hlasov by sa nevytvorila harmónia. Ak budú ľudia cítiť našu lásku, nechajú sa viesť. Človek prirodzene nasleduje lásku, pretože v jeho srdci je vpísaná túžba po nej.

Naša krajina potrebuje tých, ktorí ju budú milovať a viesť v láske. Našou odpoveďou v ZKSM na túto potrebu je vytvorenie priestoru pre dozrievanie v láske a vo vodcovským zručnostiach v rôznych typoch animátorských škôl, najmä v Líderskej animátorskej škole.  Vodcovstvo však nie je len o vedomostiach, ale najmä o vzťahoch. Nikto si v láske nevystačí sám, preto sa snažíme vyučovať správnej komunikácii a tímovej práci. Snažíme sa, aby naši lídri videli v mladých umelecké diela a pomáhali im pri sebapoznávaní, budovaní ich charakteru a odhalení a využívaní ich talentov pre angažovanosť v miestnej komunite.

Výzva pre umelcov

Poďakuj ľuďom s ktorými slúžiš v spoločenstve za ich pomoc a spoluprácu. Snaž sa na nich pozrieť nielen ako na svojich spolupracovníkov, ale tak ako ich vidí Boh- v ich jedinečnosti a výnimočnosti. Budujte medzi sebou vzťahy ako priatelia, ktorí si navzájom prajú to najlepšie.

UMENIE SNÍVAŤ

UMENIE SNÍVAŤ Späť

UMENIE SNÍVAŤ

Ľudia sa často dívajú na skutočnosť okolo seba

a sú znechutení a demotivovaní. My však vidíme realitu ako výzvu a snívame o tom, ako by veci mohli byť lepšie, krajšie, efektívnejšie. Skutočnosti väčšinou predchádzajú sny, lebo každý, kto sníva, má aspoň štipku nádeje, že sa jeho sen naplní. V tomto vidíme podstatu umenia snívať. Mladý človek má často veľa snov plných nádeje a krásy, no tie pri konfrontácii s realitou môže ľahko stratiť alebo zavrhnúť.

ZKSM mladým ponúka možnosti ako objavovať svoj potenciál a snívať vo veľkom a odvážne. Práve spoločenstvo je to miesto, ktoré vytvára bezpečné prostredie, kde mladí môžu nachádzať samých seba, svoju pravú identitu a jedinečnosť a nebojácne snívať o svojom živote a možnostiach do budúcnosti. Zároveň v spoločenstvách sú mladí povzbudzovaní k tomu aby snívali o tom ako prinášať a uvoľňovať konkrétne dobro a lásku vo svojom okolí kde sa nachádzajú.

Výzva pre umelcov

Neboj sa snívať vo veľkom. Napíš si zoznam svojich snov a rozhodni sa uskutočniť prvý krok v ich napĺňaní. Povedz o tom svojim priateľom.