Umenie milovať

je iniciatíva Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže predstavujúca nový pohľad na život a prácu s mládežou ako umeleckú činnosť.
Poukazuje na to, že človek naozaj žije a prežíva naplnenie, len keď je milovaný, miluje a žije srdcom. Zároveň zdôrazňuje, že venovať svoj čas i úsilie mladým je vznešená činnosť a má veľký význam, pretože mladí majú potenciál byť skutočnými umeleckými skvostami nevyčísliteľnej hodnoty, ktorá sa častokrát zvykne prejaviť až neskôr.